642 32-символна LСD клавиатура – PARADOX

Описание

  • 32-символна LСD клавиатура с програмируеми етикети
  • Качване/сваляне на опции на клавиатурата и етикети с помощта на Ключа за програмиране (РМС-3) посредством вградения контролер за ключа за програмиране
  • Поддържа до 9 вградени езика (с възможност за избор от страна на потребителя): английски, испански, чешки, френски, италиански, полски, португалски, словашки, турски език, еврейски, литовски, руски, гръцки
  • Показва времето в 12 или 24 часов формат
  • Настройка на контраста и скоростта на прелистване
  • Показване на много зони (показва се състоянието на няколко зони на един екран без етикет на зона)