Лицензи

„ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ“ ЕООД  притежава лиценз № 351/01.09.2004 година за охрана на имуществото на физически или юридически лица и внедрена Система за Управление на Качеството /СУК/ по модела на стандарт ISO 9001:2008.