ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ

Охранителна дейност гр. Велико Търново

ЗА ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ

„ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ“ ЕООД е лицензирано дружество за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Велико Търново. Екипите ни са висококвалифицирани, снабдени с необходимата техника, въоръжение и екипировка. Преминали са специална подготовка за употреба на огнестрелно оръжие и физическо въздействие и имат издадени удостоверения за професионално обучение.

  „ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ“ ЕООД  притежава лиценз № 351/01.09.2004 година за охрана на имуществото на физически или юридически лица и внедрена Система за Управление на Качеството /СУК/ по модела на стандарт ISO 9001:2008.

    Информацията за охраняваните обекти се съхранява в продължение на пет години в Оперативния център на дружеството.

Висококвалифицирани екипи

Съвременна техника и оборудване

24 часов непрекъснат мониторинг